Bilder från bygget
Tidigare fr. 2011-12 April 2012 - Juni 2012 Juni 2012 - juli 2012
Juli 2012 Juli 2012
Juli 2012 Juli 2012
Juli 2012 Juli 2012
Juli 2012 Juli 2012
21 Juni 2012